로딩 중 기다려주세요...

산업 부동산 Vinh Phuc

투자를위한 산업 부동산 정보, 베트남의 산업 단지 목록 : 산업 지대의 토지 및 공장 임대 Vinh Phuc

공단 리스트

정렬:  

Khu công nghiệp Sơn Lôi - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Sơn Lôi - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 264.52ha - Industrial Zone

Với cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ hỗ trợ, khu công nghiệp Sơn Lôi có thể hỗ trợ rất nhiều cho ngành công nghiệp sản xuất như sản xuất điện tử, thiết bị, máy móc, kim loại…

상세 보기 »
임대: 204.52 ha (0) 년: 2009 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Hội Hợp - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Hội Hợp - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 150ha - Industrial Zone

KCN Hội Hợp có vị trí tốt, thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật trong đồng bộ, hệ thống điện nước tốt, tỷ lệ cây xanh tương đối nhiều. Đang đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy xử lý nước thải

상세 보기 »
임대: 90 ha (0) 년: 2010 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 600ha - Industrial Zone

KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa được phát triển theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 540 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu B) - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu B) - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 185.6ha - Industrial Zone

KCN Tam Dương II được phát triển theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 125.6 ha (0) 년: 2015 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu A) - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu A) - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 176.53ha - Industrial Zone

KCN Tam Dương II được phát triển theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 116.53 ha (0) 년: 2015 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Sông Lô II - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Sông Lô II -  Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 180ha - Industrial Zone

KCN Sông Lô II được phát triển theo xu hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 120 ha (0) 년: 2012 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Sông Lô I - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Sông Lô I -  Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 177.7ha - Industrial Zone

KCN Sông Lô I có vị trí tốt, gần trung tâm rất thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật trong KCN rất tốt, giao thông đồng bộ, hệ thống điện nước tốt, tỷ lệ cây xanh cao. Đang đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy xử lý nước thải.

상세 보기 »
임대: 117.7 ha (0) 년: 2010 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Lập Thạch II - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Lập Thạch II - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 250ha - Industrial Zone

KCN Lập Thạch II có vị trí tốt, gần trung tâm rất thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật trong KCN rất tốt, đường nội bộ rộng, thoáng và đồng bộ, hệ thống điện nước tốt, tỷ lệ cây xanh tương đối nhiều

상세 보기 »
임대: 190 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Lập Thạch I - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Lập Thạch I - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 130ha - Industrial Zone

KCN Lập Thạch I có vị trí tốt, gần trung tâm rất thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật trong KCN rất tốt, đường nội bộ rộng, thoáng và đồng bộ, hệ thống điện nước tốt, tỷ lệ cây xanh tương đối nhiều

상세 보기 »
임대: 70 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Phúc Yên - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 150ha - Industrial Zone

Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Phúc yên là dự án có tiềm năng, có vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước

상세 보기 »
임대: 90 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
점유율: 80%
총면적: 290ha - Industrial Zone

Khu công nghiệp Bình Xuyên nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có vị trí tiếp nối với hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường hàng không và đường biển và có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại

상세 보기 »
임대: 230 ha (80) 년: 2004 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Phúc
사용 불가
총면적: 262.16ha - Industrial Zone

KCN Khai Quang có vị trí tốt, gần trung tâm rất thuận lợi về giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật trong KCN rất tốt, đường nội bộ rộng, thoáng và đồng bộ, hệ thống điện nước tốt, tỷ lệ cây xanh tương đối nhiều

상세 보기 »
임대: 202.16 ha (0) 년: 2003 법률 문서: Chưa cập nhật

BA THIEN II 산업 단지에 대해 소개

BA THIEN II 산업 단지에 대해 소개
점유율: 50%
총면적: 308.83ha - Industrial Zone

Ba Thien II 산업 단지는 308헥타르 면적이고 총 투자 자본이 6천5백만USD이다. 산업 단지는 단계 4개 건설된다. 그중에 1단계, 2단계는 완성했다. 지금까지 산업 단지는1단계, 2단계의 면적 90%를 재임대되고3단계, 4단계에는 인프라 지속적인 전개하고 있다.

상세 보기 »
임대: 248.83 ha (50) 년: 2016 법률 문서: Chưa cập nhật
Request Form
(요청 양식)
 
약속 예약