CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KLAND
Dịch vụ tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài về Pháp lý, thủ tục kinh doanh tại Việt Nam
Hỗ trợ người nước ngoài đầu tư và mua bán Bất động sản tại Việt Nam

Email: contact@kland.vn
Website: www.kland.vn