Đang xử lý, vui lòng đợi...

Đối tác & Khách hàng

Thông tin đối tác, khách hàng

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/11/2001 Ban chuẩn bị dự án KCN tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 1812/QĐ-CT của UBND tỉnh Bắc Giang. Sau 02 năm hoạt động, đến ngày 10/12/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 261/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các KCN … xem chi tiết »

Gửi Yêu cầu
(Request Form)
 
Đặt lịch