로딩 중 기다려주세요...

산업 부동산 Phu Yen

투자를위한 산업 부동산 정보, 베트남의 산업 단지 목록 : 산업 지대의 토지 및 공장 임대 Phu Yen

공단 리스트

정렬:  

Khu công nghiệp An Phú - Phú Yên

Khu công nghiệp An Phú - Phú Yên
점유율: 80%
총면적: 68.4ha - Industrial Zone

KCN An Phú tỉnh Phú Yên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến thuê đất, xưởng, sản xuất các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 8.40000000000001 ha (80) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên

Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên
사용 불가
총면적: 82ha - Industrial Zone

KCN Bắc Sông Cầu tỉnh Phú yên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến thuê đất, xưởng, sản xuất các ngành công nghiệp chế biến thủy Hải Sản, công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao

상세 보기 »
임대: 22 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật

Khu công nghiệp Hòa Hiệp - Phú Yên

Khu công nghiệp Hòa Hiệp - Phú Yên
사용 불가
총면적: 101ha - Industrial Zone

KCN Hòa Hiệp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến thuê đất, xưởng, sản xuất các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các ngành công nghệ cao có liên quan cụ thể đến sự phát triển bền vững của môi trường

상세 보기 »
임대: 41 ha (0) 년: 1 법률 문서: Chưa cập nhật
Request Form
(요청 양식)
 
약속 예약