Đang tải... Vui lòng chờ...

Hành nghề môi giới Bất động sản phải thi sát hạch

 

Theo thông tư riêng về quy định hoạt động môi giới của thị trường Bất động sản và các sàn giao dịch trên Bất động sản, Trong Bộ xây dựng ban hành lấy ý kiến từ phía cơ quan, các doanh nghiệp khác nhau để ban hành. Một số ý kiến người dân được chú trọng tối đa.

Trong nội dung chính của quy định này, thì các đối tượng cá nhân phải có bằng chứng chỉ hành nghề mới được hành nghề môi giới Bất động sản. Quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản cũng phải có bằng chứng chỉ mới được hành nghề.

Theo đó nhiều dự kiến mỗi năm Bộ xây dựng sẽ tổ chức 1 kỳ thi dành cho công dân nào muốn hành nghề môi giới Bất động sản, để được tham dự lễ cấp chứng nhận bất động sản thì mỗi người dân tối thiểu có trình độ trung hoc trở lên


Song song đó, người dân muốn dự thi phải thi các môn bao gồm: 1.Luật đất đai, kinh doanh thị trường Bất động sản, 2.Thị trường kinh doanh nhà đất  3.Đầu tư quản lý việc kinh doanh của nhà đất, 4.Tổng quan về dịch vụ môi giới Bất động sản, 5.Quy trình và kỹ năng môi giới Bất động sản.

Những môn thi yêu cầu đạt trên trung bình từ năm điểm trở lên là đạt, cao nhất thang điểm là mười điểm, thấp nhất là năm.
Bắt buộc người dự thi phải thi đủ các môn dự thi trên mới được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Bất động sản. Theo đó, mỗi năm phải ký nộp thuế theo quy định của nhà nước, chi cục thuế.


Cá nhân tổ chức muốn hoạt động sàn giao dịch Bất động sản, quy định ít nhất phải có hai người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản, kể cả người quản lý hành nghề Bất động sản.


Theo đó, tất cả sàn giao dịch Bất động sản phải được kiểm tra giấy tờ đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện mới được giao dịch, môi giới giới thiệu khách hàng. Trong thời gian hoạt động nếu Bộ xây dựng kiểm tra, ra soát đơn vị doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật nhà nước. Luật kinh doanh Bất động sản bắt đầu bổ sung các điều kiện còn thiếu để có hiệu lực thi hàng từ năm 2014.

 

In văn bản

Close